Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Nhiễm khuẩn phụ bộ
Bệnh này thường xảy ra trong ao nuôi vào tháng thứ hai trở đi, khi môi trường có dấu hiệu ô nhiếm, thường xảy ra ở các ao không có quy trình xử lý định kỳ.