Tuyển dụng nhân sự

 Kế hoạch tuyển dụng

 

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NĂM 2016- CÔNG TY TONGWEI VIỆT NAM 

STT

VỊ TRÍ

SỐ
LƯỢNG

YÊU CẦU

THỜI GIAN
 NHẬN VIỆC

KHU VỰC LÀM ViỆC

1 Nhân viên kinh doanh thức ăn tôm 20 Nam, tốt nghiệp đại học chuyên ngành NTTS, bệnh học, dinh dưỡng động vật Trước tháng 03/2016 1. Các tỉnh Bắc Bộ từ Nghệ An đến Quảng Ninh
2. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
2 Nhân viên kinh doanh thức ăn cá 10 Nam, tốt nghiệp đại học chuyên ngành NTTS, bệnh học, dinh dưỡng động vật Tháng 11/2015 Các tinh miền Bắc
3 Nhân viên kinh doanh thức ăn gia súc gia cầm 20 Nam, tốt nghiệp đại học chuyên ngành chăn nuôi thú y Tháng 02/2016 Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
4 Chuyên viên kỹ thuật thức ăn thủy sản 20 Nam, tốt nghiệp cao  học chuyên ngành NTTS, bệnh học, dinh dưỡng động vật Trước tháng 11/2015 1. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
2. Các tỉnh miền Bắc
5 Chuyên viên kỹ thuật thức ăn gia súc gia cầm 10 Nam, tốt nghiệp cao học chuyên ngành chăn nuôi thú y Tháng 02/2016 Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
6 Nhân viên hóa nghiệm 5 Nam, nữ tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ sinh học, chế biến thực phẩm Tháng 05/2016 KCN Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang
7 Nhân viên phiên dịch 5 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng hoa Trước tháng 12/2015 KCN Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang
8 Nhân viên bảo trì, vận hành máy sản xuất thức ăn 10 Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành cơ khí, điện công nghiệp Trước tháng 11/2015 KCN Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang
           
  Thông tin liên hệ:         
  NGUYỄN THỊ TUYỀN - TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC    
  CÔNG TY TNHH TONGWEI VIỆTNAM    
  KCN TÂN HƯƠNG - CHÂU THÀNH - TiỀN GIANG    
  ĐT: 073.3937377-3937374      DI ĐỘNG: 0988602901    
  Mail: ruansq@tongwei.com