Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Bệnh đen mang
Mang tôm có nhiều mảng đen phía bên trong của nắp mang, hoặc đen thành sọc trong phần tơ nang, có thể bắt đầu triệu trứng vàng mang.
Bệnh Taura
Tôm chuyển màu đỏ nhợt nhạt đặc biệt là các chân bơi, nên một số nơi còn gọi bệnh này là bệnh đỏ đuôi, sau đó màu đỏ lan toàn thân.
Hội chứng chậm lớn hay bệnh hoại tử cơ quan tạo máu
Hội chứng chậm lớn hay bệnh hoại tử cơ quan tạo máu (Infectious Hypo –dermal and Hematopoietic Necrosis Virus – IHHNV):
Bệnh đường ruột
Thường xuyên bắt gặp trong ao nuôi tôm ở mọi giai đoạn nuôi, đối với tôm chân trắng thì ít phát hiện thấy bệnh này vì đường ruột của chúng luôn đầy.
Bệnh do virus:
Đốm trắng:\nLà bệnh gây thiệt hại lớn nhất cho nuôi tôm hiện nay, khi tôm đã bị bệnh này thì gần như 100% tôm chết sau 3-7 ngày.